Ngôn ngữ
Tiếng Việt Japanese

Tuyển kỹ sư đi lao động ở Nhật Bản

Tuyển Dụng 

Tuyển kỹ sư các chuyên ngành đi lao động ở Nhật .

Yêu cầu :

Tốt nghiệp các chuyên ngành IT, điện, cơ khí...

Trình độ tiếng Nhật tối thiếu N3

Liên lạc: 04.63299596 /01223768418

Bài viết khác