Ngôn ngữ
Tiếng Việt Japanese

Tuyển Sinh Khóa Học Sơ Cấp TIếng Nhật A1

Đối tượng: Người chưa biết tiếng Nhật
Địa điểm học : Trung tâm Nhật ngữ HINODE 
Giáo trình : Minna no Nihongo I

Ngày học : 1 tuần học 3 buổi (Thứ 2 – 4 – 6 hoặc thứ 3 – 5 – 7) 
Giờ học : 18h00 ~ 20h00   


Dự kiến khai giảng 
 *Lớp học giới hạn từ 10 đến 15 học viên.
Mọi chi tiết xin liên hệ
Trung tâm Nhật ngữ HINODE - số 6 – Tây Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.
ĐT: (04)63299596 ; Email: hinode.edu@gmail.com

Bài viết khác